Brom dämpade sexlusten i viktoriansk tid

Grundämne nummer 35 - brom - har genom historien använts till att hämma såväl sexlust hos kvinnor som lågor.

victoria brom

Namn: Brom – efter grekiskans bromos (stank) Atomnummer: 35 Kemisk symbol: Br

Brom är en djupröd, tung och starkt luktande vätska som gärna reagerar med andra ämnen och verkar frätande.

Brom verkar dämpande på sexlusten, vilket gjorde att bromsalter i stor utsträckning skrevs ut av läkare under 1800-talet mot så kallade ”nervösa” störningar.

Inte minst under det viktorianska England var dessa ämnen mycket populära som lugnande medel till unga kvinnor som var lite för ”livliga”, men man försökte också använda dem till behandling av epilepsi, dock utan större framgång.

Vad används brom till?

Brom kan uppträda i många olika kemiska föreningar, som kan användas i flamskyddsmedel, ogräsbekämpningsmedel samt som tillsats i bensin.

Video: Se brom reagera våldsamt med aluminium