Bly: Tungt och giftigt

Bly är en tung, giftig klassiker, som helt oförtjänt har fått äran för blyertspennans skrivegenskaper.

periodiska systemet bly

Namn: Bly – germanskt ord (färgstrålande) Atomnummer: 82 Kemisk symbol: Pb

Medverkade bly till Romarrikets fall?

Bly är en tung, mjuk och silvergrå metall. Det har varit känt sedan forntiden och har använts till många olika saker, vissa gånger med ytterst olyckliga konsekvenser. Bly är nämligen giftigt för djur och människor, då det kan skada centrala nervsystemet och orsaka hjärnskador om man får det in det i kroppen.

Under medeltiden använde man det till att söta vin med, och det ledde till många mystiska utbrott av magsmärtor, ett klassiskt symtom på blyförgiftning.

Längre tids påverkan av bly medför nedsatt fertilitet och det har möjligtvis också medverkat till Romarrikets fall, eftersom romarna använde bly till många ändamål, bland annat i matlagningen. Och man vet att romarna hade en ganska låg nativitet trots en god hygien.

Läs mer om periodiska systemet.

Vad används bly till?

Tvärt emot vad många tror har moderna blyertspennor ingenting med bly att göra. på 1500-talet trodde man dock att den grafit man använde till skrivredskap var en sorts bly, varför man kallade det plumbago (latin: "påminner om bly"). Men bly har inte använts till att skriva med sedan romartiden.

Bly är dock ett drygt material som bland annat används som skydd mot strålning och till projektiler av olika typer. Bly ingår i en mängd olika metallegeringar och blys låga smältpunkt gör det lätt att stöpa utan komplicerad utrustning.

Bly är tungt, och är därför väl anpassat som barlast i t.ex. fartyg och i dykarbälten samt mycket annat.

Video: Blyertspennans historia

Video

Läs mer om periodiska systemet.