Astat: Ett extremt radioaktivt grundämne

Grundämne nr 85 i det periodiska systemet är astat, världens mest sällsynta grundämne, som kanske innebär riktigt goda nyheter för behandlingen av cancer.

astat laserspektroskopi

Namn: Astat – efter grekiskans astatos (instabil) Atomnummer: 85 Kemisk symbol: At

Astat är ett närmast spöklikt grundämne.

Det är extremt sällsynt – forskare har beräknat att det aldrig någonsin finns mer än 30 g av det i jordskorpan, det är extremt radioaktivt, och så instabilt att det aldrig har lyckats produceras tillräckligt för att man ska ha kunnat se det med blotta ögat.

Om man skulle kunnat producera ett stort stycke skulle värmen från dess enorma radioaktivitet göra att det ögonblickligen förångades.

Allt man vet om det är antaganden baserade på dess placering i det periodiska systemet, och studier av dess kemiska egenskaper i extremt förtunnade lösningar.

Astat producerades första gången 1940 på Berkeley-universitetet i USA men det hade länge varit förutsagt i det periodiska systemet.

Vad används astat till?

Astat finns i olika radioaktiva isotoper, och det nyligen hittade astat-211 används i medicinsk strålbehandling av cancer. Astat måste dock användas snabbt efter att det producerats, då det försvinner snabbt: Astats halveringstid är bara cirka åtta timmar.

Video: Astat kan förbättra behandlingen av cancer

Nya upptäckter om astats egenskaper kan visa sig göra strålbehandling av cancer mer effektiv. Se videoklipp här.