Antimon: Från laxermedel till iPads

Antimon är grundämne nummer 51 i det periodiska systemet. Antimon har märkliga egenskaper och är extremt giftigt, och användes på medeltiden bland annat som laxeringsmedel.

antimon patron

Namn: Antimon – efter grekiskans anti monos (inte ensam) Atomnummer: 51 Kemisk symbol: Sb (fra latin: Stibium)

Antimon är en halvmetall som finns i två olika former, antingen ett hårt, silvrigt metallaktigt material eller som ett grått pulver.

Det har en rad ovanliga egenskaper, bl.a. utvidgar det sig när det blir kallt.

Vad används antimon till?

Antimon har varit känt länge och trots att det är giftigt har det använts som medicin.

Under medeltiden var det vanligt att tillverka laxeringspiller av antimon. På grund av sin giftighet satte de i gång tarmarna och passerade oskadda igenom personen. Därefter blev de tvättade och sparade för eventuellt senare återanvändning.

Några antimonpiller kunde till och med gå i arv.

I dag är antimon ett ytterst värdefullt mineral. Det utvinns i gruvor och det används i många olika industrier, inte minst elektronik-industrin, där det ingår i surfplattor och smarttelefoner.

Antimon används dessutom vid tillverkning av plast och i legeringar med kvicksilver och bly används det bland annat till att framställa patroner.

Lär dig mer om det periodiska systemet här.

Se video: Så ser en antimon-tacka ut

Video