Shutterstock

Vad är antimateria?

Antimateria är en typ av materia som är uppbyggd av partiklar ”motsatta” mot dem i vanlig materia. En vanlig väteatom består av en positiv proton omcirklad av en negativ elektron. I antimateria är kärnan en negativ antiproton, runt vilken det snurrar en positiv antielektron.

Antimateria är en typ av materia som är uppbyggd av partiklar ”motsatta” mot dem i vanlig materia. En vanlig väteatom består av en positiv proton omcirklad av en negativ elektron. I antimateria är kärnan en negativ antiproton, runt vilken det snurrar en positiv antielektron.

Existensen av antimateria är en naturlig följd av de fysikaliska teorierna. Massa kan omvandlas till energi enligt Einsteins ekvation E = mc2, men ekvationen fungerar åt båda hållen, så att det även går att omvandla energi till massa.

När det sker, bildas det alltid lika mycket materia och antimateria. Detta har bekräftats genom många försök, inte minst i det europeiska centret för forskning kring partikelfysik, CERN, som ligger i Schweiz. Antimaterian har skapat ett stort och fortfarande olöst mysterium, nämligen varför universum existerar.

Vid Big Bang börjar universum som ren energi, som efterhand omvandlas till materia och antimateria. Om det dock ursprungligen bildats lika mycket materia och antimateria, skulle universum aldrig kunna utvecklas, då materia och antimateria skulle mötas och på nytt omvandlas till ren energi.

Vid universums skapelse måste det alltså ha funnits lite mer materia än antimateria. Fysikerna menar att det för varje miljard antimateriapartiklar bildades en miljard plus en vanliga partiklar.