I ett nytt försök på rymdstationen ISS ska fysiker kyla ned atomer till rekordlåga temperaturer på under 0,1 biljondels grad över nollpunkten.

Avslöja mörk energi

Vid den temperaturen omvandlas partiklar till vågor som forskarna kan använda till allt från att följa smältningen av jordens istäcken via extremt exakta vägningar – till att kanske avslöja mekanismen bakom den mystiska mörka energin som påskyndar universums utvidgning.

Från partiklar till vågor

Vågorna, som kallas Bose-Einstein-kondensater, har fysiker framställt på jorden sedan 1995 genom att kyla ned atomer med laserljus och radiovågor.

Men fysikerna står inför ett olösligt problem när de försöker kyla ned atomerna nästan ända ned till nollpunkten via spridning.

Jordens starka gravitationskraft får atomerna att omedelbart falla ned till botten av vakuumkammaren, där de värms upp av kontakten med kammarens golv.

Försök på rymdstationen ISS

I det nya försöket på rymdstationen – Cold Atom Laboratory – sprids molnet i 10–20 sekunder till följd av viktlösheten, vilket möjliggör att det förunderliga Bose-Einstein-kondensatet kan uppnå rekordlåga temperaturer på under 0,1 biljondels grad över nollpunkten.