Tar en elektron och en positron ut varandra?

Är det sant att elektroner och positroner helt enkelt försvinner när de möts?

Atommodell
© Shutterstock

En positron har exakt samma massa som en elektron men motsatt (positiv) elektrisk laddning. Förs de samman under rätt omständigheter, kommer de mycket riktigt att försvinna båda två, eftersom de elektriska laddningarna upphäver varandra. Enligt termodynamikens grundregler kan energin dock inte försvinna utan endast omvandlas till en annan form. I det här fallet omvandlas elementarpartiklarnas energi till två gammastrålar, som vardera har ett energiinnehåll på 5111 kiloelektronvolt och i form av två fotoner strålar ut åt varsitt håll. Elektroner och positroner är varandras antimateria, och positroner kallas även för antielektroner. Teoretiskt sett har alla partiklar en antimateriavariant, och man känner till många sådana, till exempel protoner och antiprotoner. Existensen av antielektroner förutspåddes redan 1930 av den framstående fysikern Paul Dirac som ett resultat av kvantmekaniken. Två år senare utförde Carl Anderson ett experiment, där han observerade en partikel som hade de förutspådda egenskaperna. Positroner finns naturligt men är mycket sällsyntare än elektroner. Vore förhållandet det motsatta, skulle det hela tiden ske små miniexplosioner på alla håll, när materia och antimateria möttes. Den skeva fördelningen ser ut att gälla både på jorden och i yttre rymden. Man vet inte varför materia dominerar totalt i förhållande till antimateria, men det garanterar i alla fall att världen inte plötsligt försvinner på ett ögonblick.