Stjärnexplosion leder till massdöd på jorden

Om en jättestjärna slutar i en supernovaexplosion nära jorden kommer en flodvåg av kosmisk strålning skölja in över planeten, utplåna ozonskiktet och göra cancerframkallande mutationer i djur och människor till en del av vardagen.

Supernova top 1

En supernova nära oss sätter igång undergången

Föreställ dig att en supernova exploderar i solsystemets omedelbara grannskap och utsätter jorden för en kaskad av partikel- och gammastrålning.

Speciellt gammastrålningen skapar omedelbart ragnarök genom att bryta ned ozonskiktet, som skyddar människor, djur och växter mot skadlig UV-strålning från solen.

LÄS OCKSÅ: Varför är radioaktiv strålning så farlig?

I kombination med stark kosmisk strålning från supernovaresten kan den ultravioletta solstrålningen utrota större delen av växtplanktonen i oceanerna. Plankton utgör i havets näringskedja, som riskerar att kollapsa totalt.

Strålningen från en supernova kan utplåna större delen av allt växtplankton i havet och därmed fundamentet för alla större havsdjur i näringskedjan.

Uppe på land kommer den kraftiga strålningen att utlösa en våg av cancerframkallande mutationer i djur och människor. Resterna av supernovan fortsätter att skicka ut kosmisk partikelstrålning under flera hundra tusentals år så de som överlever kommer att uppleva de försämrade levnadsförhållandena som permanenta.

Den goda nyheten: Nästa supernova dröjer 240 miljoner år

Risken för en supernova är liten. En supernova är först "nära" om den hamnar inom ett avstånd på 30 ljusår från jorden. Astronomerna uppskattar att det sker med 240 miljoner års mellanrum.

Det närmaste vår planet har varit katastrofen var för 2,5 miljoner år sedan när en supernova exploderade cirka 150 ljusår från jorden. Det vet vi, eftersom den havsbotten som bildades vid den tiden innehåller den radioaktiva isotopen järn-60, som endast kan komma från en exploderande jättestjärna på nära avstånd.

Den gången medförde händelsen inte tillräcklig kosmisk strålning för att orsaka ett massutdöende på jorden, men det har fått forskarna att intressera sig för fenomenet.

Om en glimt från en supernova kommer mindre än 30 ljusår från jorden blir det hett för djur och människor. 30 ljusår motsvarar cirka 285 biljoner kilometer.

Forskarna uppskattar dödspotentialen hos en nära supernova

2014 beviljade Nasa en halv miljon dollar till en studie där University of Kansas ska förbereda den första övergripande värderingen av konsekvenserna för en supernova som befinner sig nära jorden.

Utgångspunkten blir att beräkna mängderna av kosmisk partikelstrålning och gammastrålning från supernovan. Därefter ska forskarna värdera hur stor del av partikelstrålningen som skulle tränga genom jordens magnetfält och i vilken utsträckning ozonskiktet skulle brytas ned av gammastrålningen.

Med den informationen blir det möjligt att göra mer korrekta bedömningar av följderna för människor, djur och växter.

Kom nära en supernova

Det finns goda skäl till att det varken är möjligt eller speciellt smart att observera en supernova på nära håll. Därför har forskarna återskapat den gigantiska stjärnexplosionen i en datorsimulator så att de kan vara med inne i jättestjärnan när den spränger sig själv.