Spökpartikel ska lösa universums gåta

En liten partikel, neutrinon, kan kanske utplåna sig själv och lista ut varför det finns materia i universum.

© NASA

När universum bildades vid stora smällen för 13,8 miljarder år sedan bildades det enligt teorin lika mycket materia och antimateria.

Materia är det vi själva består av och lever i. Antimateria är uppbyggd av partiklar med motsatta egenskaper.

Exempelvis motsvaras en proton av en antiproton med motsatt laddning, och en elektrons motsvarighet är en positron.När materia och antimateria möts utplånar de varandra i en stor energiurladdning, och på så sätt försvann en majoritet av all materia och antimateria kort efter stora smällen. Faktum är att allt borde ha försvunnit.

En av fysikens största gåtor är varför det blev kvar lite materia som bildade stjärnor, planeter och galaxer.

Spökpartikeln är sin egen antipartikel

Några anser att hemligheten ligger hos den lilla spökaktiga neutrinon. Kanske är den sin egen anti­partikel, vilket kan förklara att det uppstod en obalans mellan materia och antimateria i det unga universum.

Forskare har flera gånger försökt besvara frågan i experiment, och nu förbereder man sig för ett försök i detektorn GERDA i berget Gran Sasso i Italien. Där ska man undersöka sönderfallet av en isotop av grundämnet germanium.

Sällsynt sönderfall löser gåta

Under sönderfallet omvandlas en neutron i atomkärnan till en proton, medan en elektron och en antineutrino sänds ut. I sällsynta fall sker två sönderfall samtidigt och två antineutriner friges.

Om dessa omgående utplånar varandra, så att fysikerna inte kan registrera dem, måste
antineutriner och neutriner vara desamma – och då vet vi varifrån all materia kommer.

Fysiker fångar flyktiga partiklar

Försöket ska utföras i en gigantisk detektor 1400 meterunder marken. I tanken gör vatten, koppar och flytande argon att mätningarna inte störs av strålning från omgivningen.