Röntgenlaser ska ge oss medicin utan bivirkningar

Med hjälp av ofattbart korta ljusblixtar tusentals gånger per sekund kan forskare nu filma atomer i arbete. Deras förhoppning är att kunna filma hur medicin träffar celler och därmed skapa mediciner fria från biverkningar.

European XFEL

Världens mest kraftfulla röntgenlaser är färdig och testad. Nu inleds de första försöken.

© European XFEL.

Världens mest kraftfulla röntgenlaser – European XFEL – har tagits i bruk och när experimenten sätter i gång på allvar är förhoppningen stor att de ska leda till många vetenskapliga genombrott.

Med hjälp av ultrakorta röntgenblixtar på en miljondelar av en miljarddels sekund – 27 000 blixtar per sekund – kan forskarna filma atomer i arbete.

En av de saker som nu blir möjligt att filma är hur läkemedel binder sig till proteiner i cellerna. Det kan förhoppningsvis leda till att vi i framtiden blir bättre på att skräddarsy mediciner och på så sätt kunna slippa biverkningar.

Felriktade läkemedel ger biverkningar

Över hälften av dagens läkemedel består av små molekyler som verkar genom att binda sig till proteiner i membran runt om i kroppens celler.

Exempelvis binder sig ett stort antal mediciner mot psykiska sjukdomar till membranprotein i hjärnans celler. När ett läkemedel aktiverar ett protein skickas det en signal in i cellerna vilket dämpar eller hämmar sjukdomsprocessen.

Biverkningar uppstår vanligtvis för att medicinen även aktiverar andra membranprotein än vad som avses.

Som handen i handsken

Med sina många kraftfulla och ultrakorta blixtar kan XFEL-laseren filma den tredimensionella atomära strukturen hos membranproteinerna.

När forskarna känner till membranproteinets struktur kan de lättare skräddarsy mediciner så att de enbart träffar där det är nödvändigt – och passar som handen i handsken.

Förhoppningen är att särskilt psykofarmaka och mediciner mot virus ska bli fria från biverkningar på sikt.