Vadim Sadovski
kosmisk strålning

Lär dig mer om kosmisk strålning

Varje sekund träffas jordens övre atmosfär av energirika partiklar från yttre rymden. Kosmisk strålning är fysikernas bästa kort i jakten på den mystiska mörka materian.

Vad är kosmisk strålning?

Kosmisk strålning är extremt energirika partiklar från rymden. Fysikerna har identifierat två källor som ge upphov till kosmisk strålning:

Supernovor När en stjärna exploderar som en supernova slungas dess yttre del ut i rymden och partiklarna accelereras i hög hastighet.

Supertunga svarta hål Den mest energirika kosmiska strålningen härstammar från supertunga svarta hål. Partiklar accelereras till extrema energier i de jetströmmar som skickas ut från ett svart håls närhet.

Hur mycket kosmisk strålning når jorden?

Jordens magnetfält fungerar som en sköld som böjer av en stor del av den kosmiska strålningen men några av den energirika partiklarna tränger igenom skölden och träffar den övre atmosfären.

Utan jordens magnetfält skulle den kosmiska strålningen tillsammans med strålningen från solen utplåna livet på jorden.

Partiklarna från yttre rymden rusar in i syre- och kväveatomer i stratosfären, cirka 16-50 kilometer över jorden. Kollisionsenergin omvandlats till en skur av mindre energirika partiklar. De flesta absorberas i atmosfären, men vissa når ända ned till jorden.

Mängden strålning som når ned till jorden är helt obetydlig i förhållande i strålningen från solen. Men de astronauter som reser till Mars i framtiden utsätter sig för en förhöjd risk på tre procent för att få cancer eftersom de utsätts för kosmisk strålning i rymden.

Hur kraftig är den kosmiska strålningen?

Den mest energirika kosmiska partikeln som är registrerad var 40 miljoner gånger så energirik som de mest energirika partiklarna i LHC-acceleratorn, världens största och mest kraftfulla partikelaccelerator.

Den extremt lilla partikeln, som troligtvis var en proton från yttre rymden, innehåll lika mycket energi som en tegelsten som faller från en skyskrapa.

Hur mäts kosmisk strålning?

Kosmisk strålning kan både mätas på jorden och i rymden.

Mätning på jorden Den kosmiska strålningen utlöser en svärm av partiklar som far ned genom atmosfären och sprids ut över en enorm area vid jordytan. Därför krävs det en lika stor detektor för att fånga upp partiklarna.

Pierre Auger-observatoriet i Argentina fångar upp kosmisk strålning med hjälp av 1 600 vattentankar, med ett inbördes avstånd på 1,5 kilometer som tillsammans utgör ett nätverk på 3 000 kvadratkilometer.

Pierre Auger-observatoriets 1 600 mättankar i västra Argentina är utspridda på ett område lika stort som Luxemburg.

Mätning i rymden På Den internationella rymdstationen sitter den så kallade AMS-detektorn (Alpha Magnetic Spectrometer) som fångar upp 10 000 kosmiska partiklar varje minut.

AMS har registrerat ett överskott av positroner i förhållande till den mängd som bildas via kända processer i Vintergatan. De extra positronerna kan härstamma från kollisioner mellan tvillingpartiklar. Fysikerna tror att den mystiska mörka materian består av just okända partiklar som är tvillingar till atomernas kända byggstenar.