Hur gammal kan en atom bli?

Man känner inte till någon övre gräns för hur gammal en atom kan bli, om man bortser från de radioaktiva grundämnena, hos vilka atomer med instabil kärna sönderfaller och blir till nya atomer. I dag menar de flesta forskare att stabila atomer existerar för evigt, då de aldrig sönderfaller. Det finns dock forskare som anser att protoner, som tillsammans med neutroner bildar atomkärnorna, kan sönderfalla via en typ av radioaktivt sönderfall.

1 september 2009

Man känner inte till någon övre gräns för hur gammal en atom kan bli, om man bortser från de radioaktiva grundämnena, hos vilka atomer med instabil kärna sönderfaller och blir till nya atomer. I dag menar de flesta forskare att stabila atomer existerar för evigt, då de aldrig sönderfaller. Det finns dock forskare som anser att protoner, som tillsammans med neutroner bildar atomkärnorna, kan sönderfalla via en typ av radioaktivt sönderfall. Ett protonsönderfall skulle visa sig som en liten ljusglimt i vatten, men hittills har man inte observerat sådana sönderfall i de detektorer som är byggda för ändamålet. Skulle det ändå visa sig att protoner kan sönderfalla, har man redan slagit fast att deras halveringstid måste vara väsentligt längre än universums ålder. Det kommer alltså inte att vara någon vardaglig händelse att en atom dör. De första atomkärnorna bildades några sekunder efter universums tillkomst för 13,7 miljarder år sedan, och de äldsta atomerna är således nästan lika gamla som universum. Det bildades dock nästan bara väte- och heliumatomer under den första tiden efter Big Bang. Alla tyngre grundämnen tillkom sedan i stjärnornas inre.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: