Är atomer fyllda med ingenting?

Om atomerna är världens minsta byggstenar, vad finns då mellan atomens kärna och elektronerna? Finns det partiklar som är ännu mindre?

1 september 2009

Även om det knappast skulle vara bra marknadsföring skulle affärer utan att ljuga kunna klistra följande text på alla varor: ”Denna produkt består av 99,99999999999 procent ingenting”. Till skillnad från vad våra iakttagelser säger oss är materia nämligen inte någon kontinuerlig substans. Materia är uppbyggd av grundläggande enheter som heter atomer. Namnet kommer från det grekiska ordet ”atomos” som betyder odelbara, även om vi länge vetat att atomer inte är odelbara. År 1897 upptäckte den engelske fysikern J J Thomson elektronen, en negativt elektriskt laddad partikel som ingår i alla atomer. År 1911 visade Rutherford att atomen har en positivt laddad kärna, där nästan hela dess massa är koncentrerad, faktiskt så koncentrerad att atomkärnan endast tar upp en miljarddel av en miljondel av hela atomen. Atomkärnan innehåller två slags partiklar, de positivt laddade protonerna och de neutrala neutronerna. Vi lär oss dock hela tiden nya saker om materians minsta beståndsdelar. Fysikerna hämtar mycket av sin kunskap i jättestora partikelacceleratorer som den i forskningscentret CERN i Schweiz. Här har man isolerat över 200 olika partiklar, som är mindre än atomer. Nu vet vi att även protoner och neutroner inte är elementära, utan består av ännu mindre partiklar, kvarkar. För närvarande är det faktiskt bara kvarkar, elektroner och en tredje partikel – neutrinon – som är riktigt elementära partiklar. Under alla omständigheter är det inte helt fel att säga att atomer nästan uteslutande består av tomrum eller ”ingenting”.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: