Varför finns det en absolut nollpunkt för temperatur?

Den absoluta nollpunkten är -273,15 °Celsius. Universums kallaste plats är Bumerangnebulosan.

Boomerang Nebula

Temperatur är ett mått på hur snabbt molekylerna rör sig. Den lägsta temperaturen motsvarar därför att molekylerna inte rör sig alls. Det sker vid temperaturen minus 273,15 grader Celsius, som också kallas den absoluta nollpunkten för temperatur.

Den så kallade kelvinskalan tar sin utgångspunkt i den absoluta nollpunkten. En temperatur på noll kelvin motsvarar alltså minus 273,15 grader Celsius. Då molekyler och atomer omöjligt kan ligga helt stilla, kan ett ämne inte kylas ned ända till den absoluta nollpunkten.

Det närmaste man varit är 0,0000007 kelvin. Universums bakgrundstemperatur är 2,73 kelvin, alltså nära den absoluta nollpunkten. Lokalt har lägre temperaturer dock uppmätts. Universums hittills kallaste kända plats är Bumerangnebulosan, i vilken en kelvin uppmätts.