Vad är tyngdkraft?

Alla saker drar till sig and-ra saker. Hur uppkommer tyngdkraft egentligen?

1 september 2009

Tyngdkraften är fortfarande den naturkraft som är omgärdad med den största mystiken, och vi vet egent-ligen inget om varför alla saker drar till sig varandra. Man har inte hittat någon partikel som för över kraften på samma sätt som exempelvis fotoner överför ljus. En möjlig förklaring finns inom supersträng-teo-rin, en-ligt vilken universum är ett tredimensionellt membran i ett 10- eller 11-dimensionellt -hyperrum. Här består tyngdkraften av slutna super-strängar i stil med gummiband, som rör sig in och ut genom membranuniversumet och på-verkar den vanliga materia som klibbar vid membra-nen. Det låter konstigt, men forskare anser att teorin kan testas genom mätningar. Stämmer det, sk ulle de visa att den punkt i månens bana som är närmast jorden flyttar sig med en biljontedel av en grad mer per varv än vad relativitetsteorin förutsäger. Detta kommer vi troligen att kunna mäta inom loppet av ett par år.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: