Faller alla föremål lika snabbt?

Det sägs att alla föremål faller lika fort så länge som man inte räknar med luftmotståndet. Varför är det så, och har man testat detta praktiskt?

© Shutterstock

Att ett föremål faller beror på tyngdkraften, som verkar mellan två föremål med massa. Här på jorden kommer det ena föremålet i praktiken att vara själva jordklotet, som med sin enorma massa drar till sig alla andra föremål. Ju större massa ett föremål har, det vill säga ju mer det väger, desto större tyngdkraft utsätts det för. Jorden drar med andra ord mer i ett äpple än i en fjäder. Eftersom äpplet har en större massa krävs det emellertid även mer kraft för att sätta fart på det.

Det betyder i slutändan att tyngdkraften kommer att påverka alla föremål med exakt samma acceleration, och därför kommer de att falla med samma hastighet oavsett massa. Det var detta fenomen Galilei enligt uppgift påvisade, då han lät två vikter med samma form men med olika vikt falla från det lutande tornet i Pisa. Att det ändå är skillnad på fallhastigheten på jorden beror på att luftmotståndet spelar en stor roll. En fjäder är inte lika strömlinjeformad som ett äpple, och när den skall ta sig genom luftens molekyler kommer den att bromsas kraftigt.

NASA har nyligen provat teorin i praktiken i ett lufttomt rum, och mycket riktigt visade det sig att en fjäder och ett äpple faller till marken exakt lika fort.