Är det möjligt att upphäva tyngdkraften?

Hur tränar astronauterna tyngdlöshet, innan de skickas ut i rymden? Kan man upphäva tyngdkraften på jorden?

illustration-av-jordens-gravitation
© Shutterstock

Tyngdkraften verkar överallt på jorden, och den låter sig inte upphävas, men med hjälp av olika knep kan man skapa förutsättningar som motverkar tyngdkraften och ger kortvarig tyngdlöshet. Mycket av astronauternas träning försiggår till exempel i vattentankar, men då astronauternas dräkter fylls med luft, så att de flyter ovanpå som badbollar, utrustas de med blytyngder. Därmed balanseras deras vikt, så att de kan simma runt i tanken i ett tillstånd som påminner om tyngdlöshet. Egentlig tyngdlöshet i jordens atmosfär kan man dock bara uppleva under fritt fall, där man så att säga håller jämna steg med tyngdkraften. Hoppar man till exempel ned från en stol, är man tyngdlös i det korta ögonblicket, innan man träffar golvet. Hoppar man ut från hög höjd, motverkar luftmotståndet emellertid tyngdlösheten, men det kan mycket väl sättas ur spel. Vid universitetet i Bremen i Tyskland finns ett 120 meter högt lufttomt falltorn, där man testar hur föremål uppför sig under de knappa fem sekunderna av tyngdlöshet på färden ned. I ett flygplan kan man uppnå samma effekt. Vid träning av astronauter styr en pilot flygplanet i en snabb upp- och nedgående kurva, en så kallad parabel. Under nedfärden, då planet faller, är alla ombord tyngdlösa. Av tekniska skäl kan flygplanet dock bara stanna i fritt fall i 20-30 sekunder. I gengäld utförs ofta 30 parabelflygningar på en dag, så de blivande astronauterna hinner uppleva sammanlagt tio minuter av tyngdlöshet.