NASA
Magnetisme feature

Magnetism räddar oss från dödliga partiklar

Det är magneter som ser till att du kan spara information på din hårddisk. De gör det också möjligt att starta bilen. Och i större skala är magnetism livsnödvändigt för oss.

Magnetism skyddar oss från att utplånas

Magnetism är avgörande för våra livsvillkor i stor skala. Jorden är nämligen en stor magnet med en nordpol och sydpol och planetens skyddar oss mot skadlig partikelstrålning från solen och rymden.

Om den strålningen inte bromsades av jordens magnetfält skulle den utplåna allt liv på vår planet.

Kraftiga soltorkar, som stoppas av jordens magnetfält, går att observera med blotta ögat. I närheten av polerna kan partiklarnas avböjning iakttas i form av fenomenen norrsken och sydsken.

Planetens magnetfält bildas i "geodynamon" i jordens yttre kärna, som är ett ostabilt och kaotiskt system. Därför byter nordpolen och sydpolen plats. Mätningar med hjälp av de tre danska Swarm-satelliterna visar att jordens magnetfält försvagas kraftigt just nu och det pekar på att en polbyte kommer att börja inom de kommande 2 000 åren.

Vad är magnetism?

Grovt uttryckt beror magnetism på elektriskt laddade partiklar i rörelse. Ett ämne är magnetiskt om det finns oparade elektroner runt en atomkärna. Det faktumet var dock länge en gåta för vetenskapen.

I början av 1800-talet nådde vetenskapen en djupare förståelse för magnetism. Vid den tidpunkten hade man upptäckt elektriciteten. Tidens ledande fysiker menade dock att elektricitet och magnetism inte hade något med varandra att göra.

Vad är elektromagnetism?

Den uppfattningen ändrades med ett experiment som den danske fysikern Hans Christian Ørsted utförde 1820 med ett enkelt batteri.

Inför en publik på Köpenhamns Universitet, Danmark, höll Ørsted en kompass framför ett batteri och anslöt ström. När han flyttade runt kompassen gav den magnetiserade nålen utslag.

Experimentet visade att elektricitet och magnetism är två uttryck av samma naturkraft, som Ørsted döpte till elektromagnetism.

Elektromagnetism gav världen el

Senare samma år upprepades testet i Paris, och den franske fysikern André-Marie Ampère sprang hem från förevisningen och började att experimentera. Efter ett par veckor hade han kommit fram till att en järnstång kan göras till en elektromagnet genom att den omges med en elektrisk spole.

1831 visade den engelske fysikern Michael Faraday att fenomenet även fungerar tvärtom, då han demonstrerade att magnetfält kan framkalla elektrisk spänning och ström i järn.

Elektromagnetism är en grundläggande naturkraft som är basen för i stort sett all modern teknik, så som hårddisken i datorn, magnetskannern på sjukhuset eller generatorn i vindkraftverket.