Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Långsam mätning avslöjar mer om universums födelse

Stora smällen skapade lika mycket materia och antimateria, vilka borde ha förstört ­varandra. Ändå skapades universum. Nu ska en fem år lång mätning leta efter ett enormt sällsynt atomsönderfall som kan avslöja hur det gick till.

Y. Suvorov/cuore.lngs.infn.it

Först fanns det ingenting och så uppstod plötsligt allt: Tid, dimensioner, naturlagar och den materia som senare blev till stjärnor, planeter och liv.

Så lyder universums skapelseberättelse enligt den mest accepterade teorin – stora smällen. Men flera förhållanden kring universums födelse är fortfarande omgärdade av mystik.

En av de största obesvarade frågorna är varför det överhuvudtaget finns någon materia. Enligt fysikernas modeller var stora smällen symmetrisk, det vill säga att det bildades lika mycket vanligt materia som antimateria.

När materia och antimateria möts förstör de varandra och förvandlas till strålning. Därför borde stora smällen ha resulterat i att det nybildade universum fylldes med strålning.

Men så gick det som bekant inte. I stället fylldes universum med små beståndsdelar som sedan blev bygg-stenar för de partiklar vi känner till i dag.

Nu kanske ett team av fysiker snart kan hitta svaret på varför. Under berget Gran Sasso i Apenninerna i Italien ska den färdigbyggda detektorn Cuore undersöka den enda partikel som möjligtvis fortfarande bär på hemligheten bakom varför stora smällen inte blev en blindgångare: Neutrinon.

Världens kallaste detektor ska avslöja sällsynt sönderfall

1 / 4
1234

Forskarna letar efter en särskild form av sönderfall utan neutriner. Det är anledningen till att de har byggt detektorn Cuore, som placerats i universums kallaste kubikmeter. Detektorn kan hitta upp till ett sönderfall om året – om det överhuvudtaget uppstår.

© Y. Suvorov/cuore.lngs.infn.it

Partikel uppstod som provisorium

Neutrinons existens förutspåddes för första gången 1930 av fysikern Wolfgang Pauli. Han hittade på den lilla partikeln i desperation över att inte kunna få ihop ekvationen för energin vid så kallat betasönderfall.

Han visste att när radioaktivt materia genomgår betasönderfall omvandlas en neutron i atomkärnan till en proton som blir kvar i kärnan samt en elektron som avges.

Men Wolfgang Paulis experiment visade att den avgivna elektronen hade mindre energi än massdifferensen mellan neutronen och protonen.

Han införde därför en ny liten partikel som kunde bära den saknade energin – och så var neutrinon född.

Wolfgang Pauli kunde dock inte bevisa sin teori. Först 1956 lyckades de två amerikanska fysikerna Frederick Reines och ­Clyde Cowan påvisa neutriners existens.

Forskarna gjorde sina experiment nära en kärnreaktor som de visste borde skicka ut enorma mängder av de små partiklarna. Här letade de efter två gammastrålar som avges när en neutrino kolliderar med en proton.

Kollisionen skapar en neutron och en positron som förstörs och omvandlas till strålning eftersom den är en antipartikel.

Detektor letar efter ett särskilt sönderfall

Detektorn Cuore ska användas för att hitta en mycket ovanlig form av radioaktivt sönderfall – så kallad neutrinolöst dubbelt betasönderfall. Om sönderfallet uppstår är det bevis för att neutrinon är sin egen antipartikel.

Om så är fallet har forskarna också förklarat varför universum är fyllt med materia och inte bara strålning från materia och antimateria, som förstör varandra. Om neutrinon är sin egen antipartikel kan även andra partiklar vara det, exempelvis de tunga och energirika partiklar som uppstod i det tidiga universum. Då kunde partiklarna sönderfalla till mer materia än antimateria.

 • Vanligt betasönderfall

  En neutron i ett grundämnes kärna sönderfaller till en proton, en elektron och en neutrino. Det radioaktiva ämnet blir därför ett nytt grundämne som innehåller en proton mer och en neutron mindre.

 • Dubbelt betasönderfall

  Två neutroner sönderfaller till två protoner, två elektroner och två neutriner. Ytterst få isotoper är dubbelt betaradioaktiva. De är dock bara svagt radioaktiva och sönderfallet är därför mycket sällsynt.

 • ToNeutrinolöst dubbelt betasönderfall

  Två neutroner sönder­faller till elektroner och protoner. De två neutriner som normalt uppstår vid dubbel­t betasönderfall tar ut varandra. Sönderfallet kan bara ske om neutrinon är sin egen antipartikel.

Neutriner håller sig för sig själva

Sedan Frederick Reines och Clyde Cowans försök har det experimenterats mycket med neutriner, men de är fortfarande dåligt beskrivna vetenskapligt eftersom de är så extremt svåra att mäta.

Trots att forskarnas mätutrustning vid kärnreaktorn träffades av 50 biljoner neutriner per kvadratcentimeter varje sekund inträffade en kollision mellan en neutrino och en neutron bara tre gånger per timme.

Det beror på att partiklarna bara växelverkar med andra partiklar genom tyngdkraften, som är försvinnande liten, och den svaga växelverkan.

Den svaga växelverkan avtar så snabbt med avståndet att den i princip bara är intressant inne i en atomkärna och i de närmaste omgivningarna.

I Gran Sasso National-laboratoriet i Italien har forskere bygget detektoren Cuore, der skal udføre verdens langsomste måling.

© Y. Suvorov/cuore.lngs.infn.it

Det betyder att sannolikheten att en neutrino ska påverka en annan partikel är försvinnande liten.

Exempelvis passerar i stort sett alla de neutriner som solen hela tiden avger – cirka 1038 neutriner per sekund – fullständigt obehindrat genom jorden med en hastighet nära ljusets och tiotusentals av dem passerar varje sekund genom din kropp utan att du märker det. Därför kallas neutrinon också för spökpartikeln.

Forskarna vet dock att neutriner är några av de vanligast förekommande partiklarna i universum. De har ingen laddning och finns i minst tre olika varianter. Minst en av dem har en massa men denna är flera miljoner gånger mindre än elektronens.

10^24 är i genomsnitt det antal år som går innan en atom av isotopen 130Te sönderfaller.

Dubbelroll kan lösa gåtan

Fysikerna talar också om att det måste finnas både neutriner och antineutriner som två olika partiklar. Alla de partiklar fysikerna känner till i dag har en känd anti­partikel – bortsett från neutrinon.

Därför misstänker ­fysikerna nu att neutrinon kanske kan vara sin egen antipartikel – och om den är det kan den lilla partikeln lösa mysteriet om hur ett universum av materia kunde födas vid stora smällen.

Forskarnas teori är att tunga så kallade hermafroditpartiklar – partikel och anti­partikel i ett – skapades omedelbart efter stora smällen. På grund av deras dubbelnatur kunde de sönderfalla till betydligt mer materia än antimateria och därmed skapa universum.

I dag är sådana partiklar sedan länge försvunna – de kunde bara existera under det ­mycket tidiga och energirika universum. Men om neutrinon visar sig vara sin egen antipartikel vet man att de tidiga, ­tunga partiklarna också kunde vara båda delar.

Noll neutriner är nyckeln

Detektorn Cuore ska just försöka ­avslöja neutrinons dubbla roll som sin egen antipartikel. Cuore står för ”Cryogenic Underground Observatory for Rare Events”, eller på svenska ”underjordiskt lågtemperaturobservatorium för sällsynta händelser”.

I Gran Sasso National-laboratoriet i Italien har forskere bygget detektoren Cuore, der skal udføre verdens langsomste måling.

© Y. Suvorov/cuore.lngs.infn.it

De sällsynta händelserna är en särskild typ av sönderfall av en radioaktiv isotop av grundämnet tellur, som heter 130Te. I hög koncentration är ämnet betaradioaktivt, men på ett annat sätt än det betasönderfall som Wolfgang Pauli undersökte.

I stället för att en neutron sönderfaller till en proton, en elektron och en neutrino sönderfaller två neutroner i 130Te till två protoner, två elektroner och två neutriner genom ett dubbelt betasönderfall.

Om neutrinon är sin egen antipartikel kan det ibland inträffa ett särskilt neutrinolöst dubbelt betasönderfall där de två neutrinerna neutraliserar varandra i samma ögonblick som de uppstår.

Därmed behöver de elektroner som avges vid sönderfallet bara bära den energi som motsvarar mass-differensen mellan de två neutronerna och de två protonerna.

Värme avslöjar sönderfall

 • Elektroner avges

  1. Ett neutrinolöst sönderfall avger två elektroner med en högre energi än om även två neutriner hade bildats.
 • Energi värmer ­upp kuber

  1. Elektronernas energi tas upp av en tellur­kub och omvandlas till värme. Temperatur­höjningen registreras.
 • Höjd temperatur ger utslag

  1. Motsvarar värmen exakt 2 527,5 keV har elektronerna fått all energi – och neutrinon är sin egen antipartikel.

Det är just den energin som Cuore letar efter.

Till en början kördes Cuore 2017 i två månader för att fastslå halveringstiden för 130Te så att forskarna vet hur många neutrinolösa sönderfall de kan förvänta sig från mängden i detektorn.

Resultatet visar att de högst kan hitta ett om året eller fem på de fem år som experimentet körs, vilket gör det till världens långsammaste försök.

Men det är värt att vänta på – kan Cuore fånga det sällsynta sönderfallet har den samtidigt avslöjat hur hela universum kunde bli till.

Läs också:

Hårtab
Människan

Ny metod får tappat hår att växa ut igen

13 minuter
coronavirus
Sjukdomar

Coronaviruset uppdatering: Få en överblick här

91 minuter
Djur

Dödligt gift massakrerade Botswanas elefanter

4 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj