Kan man uppnå ett absolut vakuum?

Är det möjligt att skapa ett rum som är helt tomt?

Illustration av ett absolut vakuum i rymden
© Shutterstock

Ett absolut vakuum existerar vare sig på jorden eller i den yttre rymden. Även mellan stjärnorna finns ett tunt moln av elektriskt laddade partiklar. Graden av vakuum mäts i torr, där normalt atmosfäriskt tryck är 760 torr. I laboratoriet har man uppnått ett tryck ned till 10-14 torr, vilket kan jämföras med trycket inne i en glödlampa på 10-4 torr, medan det kan vara ned till 10-9 torr i TVns bildrör. I yttre rymden räknar astronomerna med att trycket ligger på mellan 10-14 och 10-19 torr. Vid 10-14 torr kan antalet molekyler per kubikcentimeter räknas i tusental, medan de under normala förhållanden på jorden uppgår till triljarder. För att skapa ett högvakuum använder man en lufttät kammare och en pump som kan driva ut luft och vattenånga. Ofta använder man flera pumpar, som seriekopplas, och processen kan ta flera dagar.