Hur mycket väger luft?

Hur mycket väger luft?

Även luft måste väga något. men hur mycket, och varför känner vi det inte?

Atmosfärisk luft väger cirka 1,3 kilo per kubikmeter.

Jorden omges av ett flera kilometer tjockt luftlager, och varje kvadratcentimeter på jordens yta belastas med en vikt på ett kilo – det vi till vardags kallar för lufttryck.

Lufttrycket gör att det strängt taget alltid finns över 600 kilo luft ovanför ett A4-papper på skrivbordet. Att vi utan besvär kan lyfta papperet beror på att lufttrycket är det samma överallt i vår omgivning, så att pressen är lika stor på översidan som på undersidan av papperet.

På så sätt lyfter vi i verkligheten endast papperets egen vikt, som är ett par gram.

Eftersom vår kropp även invändigt innehåller luft med samma tryck, krossas vi inte heller av de enorma luftmassorna ovanför oss.

Om man rör sig på hög höjd, förändras dock lufttrycket, och man måste få tid att reglera trycket i kroppen.

Det är orsaken till att man får lock för öronen, när man flyger eller kör bil i bergstrakter. I princip borde känselnerver i huden registrera det konstanta trycket från luften. Eftersom trycket är konstant, har sinnescellerna dock vant sig vid det och bryr sig inte om att meddela det.