Shutterstock

Hur mycket väger ljus?

Ljus utgörs av fotoner som enligt fysikens lagar inte väger något eftersom de aldrig står stilla. Trots det kan de knuffa till andra objekt.

Ljus utgörs av fotoner som är extremt små elementarpartiklar som aldrig står stilla och därmed är omöjliga att väga.

Med fysikernas beteckningar har fotonen ingen vilomassa, men eftersom den kan innehålla energi har den en så kallad relativistisk massa som bestäms av hur stor energin är.

Fysikerna föredrar därför att beskriva en fotons “vikt” med dess energi och så kallade impuls.

Ljus utgörs av fotoner som är extremt små elementarpartiklar som aldrig står stilla och därmed är omöjliga att väga.

© Quora

Fotoners impuls är ett viktigt element i utforskningen av rymden, eftersom den kan användas för att skapa framdrivning. När solljus exempelvis träffar ett väldigt stort segel ute i rymden kan fotonerna i ljuset ge seglet en liten knuff.

Över tid kan knuffarna från ljuset bli till mycket höga hastigheter för viktlösa farkoster i rymden.

Viktiga partiklar väger ingenting:

  • GRAVITION: Fysikerna anser att partikeln är ansvarig för att sprida gravitationskraften. Den väger dock inget.
  • GLUON: Är den kraftbärande partikeln den starka kärnkraften. Håller samman atomkärnan och saknar massa.