Hur mycket väger ett moln?

En liter vatten väger ett kilo och moln består av vatten. Så något måste de ju väga – men hur mycket?

Jätte moln
© Shutterstock

Ett moln väger ingenting. För om det gjorde det skulle det trilla ned från himlen. En badrumsvåg skulle alltså stå på noll om det var möjligt att lägga ett moln på den.

När ett föremål befinner sig i jordens atmosfär och påverkas av dess gravitationskraft är vikten därmed ett resultat av föremålets massa jämfört med dess lyftkraft.

Moln styrs av jämvikt

Moln består av fuktig luft och det är just jämvikten mellan massan och luftens lyftkraft.

Det innebär med andra ord att massan i en kubikmeter molnluft är densamma som massan av en kubikmeter av luften som omger molnet.

Om molnluften är tyngre sjunker den endåt och om molnluften är lättare, siger den uppåt.

Den intressanta frågan är därför inte vad ett moln väger, utan hur stor massan av vattnet i det är.

Massan överträffar vikten

Den exakta siffran för hur mycket vatten det finns i en kubikkilometer molnluft, beror på den höjd molnet ligger på och luftens temperatur. Ju högre upp i atmosfären molnet befinner sig, och ju kallare luften är, desot mindre vatten kan varje kubikkilometer innehålla.

År 1998 mätte två israeliska forskare mängden vatten i flera olika sorters moln.

De kom fram till att det våtaste molnet är det stora åskmolnet cumulonimbus, som innehåller mellan 1 000 och 3 000 ton vatten per kubikkilometer.

15 miljoner ton vatten rymmer ett fullvuxet cumulonimbus åskmoln, som kan vara upp till tolv kilometer höga och 25 kilometer breda.