Jord

Hur mäter man kol-14?

Hur fungerar kol-14-datering och hur säker är metoden?

22 juli 2014

Alla levande varelser tar upp kol-14 under sitt liv. När den levande organismen dör avstannar upptagandet av kol-14 och genom att mäta den mängd som finns kvar i organismen kan man räkna ut hur gammal den är. Med kol-14-datering kan forskarna exempelvis bestämma åldern på växter och djur upptill ungefär 50 000 år bakåt i tiden.

Vad är kol-14?

Kol-14 är ett radioaktivt ämne som finns i koldioxiden i atmosfären. Den radioaktiva kolen är en del av jordens biologiska kretslopp och tas upp av alla växter, djur och människor. I samma ögonblick som organismen dör tillförs inget mer kol-14. Istället börjar kol-14 att falla sönder, vilket innebär att den minskar med tiden.

Halveringstiden för kol-14 är 5 730 år, det vill säga den tid det tar innan kol-14 halverats. Efter två halveringstider, 11 460 år, återstår en fjärdedel av den ursprungliga mängden kol-14.

Mätmetoden är inte helt exakt. Kol-14-halten i atmosfären är inte konstant utan varierar från år till år på grund av att jorden och solens magnetfält förändras. Osäkerheten i åldersbestämningen beror på fyndets ålder och är plus/minus 40 år när det gäller fynd från medeltiden och cirka plus/minus 100 år när det gäller fynd från stenåldern.

Kol-14 kan spåras

Genom att mäta den återstående mängden kol-14 i ett gammalt (tidigare levande) föremål och jämföra med innehållet i ett nutida kontrollprov kan åldern beräknas.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: