Shutterstock

Hur många hästkrafter har en häst egentligen?

Enligt tillverkaren har min bil 200 hästkrafter. Betyder det att motorns effekt motsvarar ett spann med 200 hästar framför bilen – eller är det ett föråldrat sätt att se det?

Hästkrafter är en måttenhet som definierar fordons motorkraft. En hästkraft motsvarar den effekt det krävs att lyfta 75 kilo en meter lodrätt upp i luften på en sekund.

Enheten uppfanns av den skotske maskiningenjören James Watt. I slutet av 1700-talet utvecklade han ångmaskinen och behövde en måttenhet som människor kunde relatera till för att illustrera fördelarna med sin nya uppfinning.

Valet föll på draghästar, som var den vanligaste metoden att transportera gods.

En häst har många hästkrafter

Trots namnet motsvarar hästkrafter inte hästars faktiska prestationsförmåga.

Forskare har försökt räkna ut hur många hästkrafter en häst reellt kan prestera. Cirka 45 procent av en hästs totala vikt består av skelettmuskler, som ansvarar för rörelser, och när den springer använder hästen cirka 30 procent av musklerna. Utifrån de siffrorna kan man hitta hästens teoretiska styrka-effekt, och enligt beräkningarna kan en 600 kilo tung häst prestera en kraft på 18 000 watt, motsvarande 24 hästkrafter.

En del forskare anser dock att den faktiska siffran är något lägre och hänvisar till en tävling 1925, då hästar drog med en maximal prestationsförmåga på 12-15 hästkrafter.

Oavsett vilket hamnar hästarna långt efter moderna fordon. Medan motorn i vanliga personbilar vanligtvis presterar 150-200 hästkrafter, kan en Formel 1-bil komma ända upp i 1 000 hästkrafter.

12-15 hästkrafter – så mycket kraft kan en häst faktisk prestera.