Tejp mäter på träbord
© Shutterstock

Hur lång är en meter?

Vad är definitionen på en meter, och hur kom man fram till att använda just precis en meter som längdmått?

Under den franska revolutionen 1789 uppstod en stark önskan om nya standarder även inom naturvetenskapen. År 1791 beslutade den franska vetenskapsakademin att införa nya likartade enheter för mått och vikt, och man enades om att definiera en meter som en tiomiljondel av avståndet mellan ekvatorn och en av jordens poler. Detta avstånd var emellertid inte särskilt väl känt, och därför beslutade man att göra en exakt uppmätning längs den längdgrad som går genom Paris. Om man kunde mäta upp en lagom lång bit, var resten ren matematik. Valet föll på sträckan från Dunkerque till Barcelona, och sommaren 1792 började två lantmätare i varsin ände. Revolutionen var fortfarande i full gång, och de båda lantmätarna greps regelbundet och beskylldes för att vara spioner, men de klarade sig helskinnade ur knipan varje gång. År 1799 godkändes beräkningarna, och senare mätningar från satelliter visar att den längd de kom fram till bara avvek 0,2 millimeter från rätt värde. En stav av platina fungerade till en början som standardmeter. Den byttes senare ut mot en stav tillverkad av en legering av platina och iridium, som förvarades i Paris. År 1960 ändrades definitionen av metern till 1650763,73 våglängder av det ljus som utsänds av ädelgasen krypton-86. Sedan 1983 har en meter definierats som den sträcka som ljus tillryggalägger i vakuum på 1/299792458 sekund.