Vilket är det högsta ljudet någonsin?

Vilket är det kraftigaste ljud som någonsin registrerats på jorden, och hur långt spred sig detta ljud?

skärmaskin-i-användning
© Shutterstock

När vulkanön Krakatau i sundet mellan Sumatra och Java i Indonesien exploderade den 27 augusti 1883, skedde det med ett sådant dån att man anser att det är det kraftigaste ljudet i historisk tid. Dånet hördes med säkerhet på den lilla ön Rodrigues, som ligger i Indiska oceanen nästan 480 mil från Krakatau. Öns polischef beskrev ljudet som ett djupt kanonmuller från en krigsflotta, och det stämmer väl med att de djupa ljuden rör sig längst. En explosion framkallar en kaotisk blandning av frekvenser, men de höga frekvenserna filtreras snabbt bort, när ljudvågorna rör sig genom luften. Det finns inga egentliga mätningar av ljudnivån från explosionen, men då man vet att ljudstyrkan minskar med 6 dB varje gång avståndet fördubblas, kan man uppskatta att det till och med 160 kilometer från den exploderande ön förekom en ljudnivå på inte mindre än 180 dB. Dånet har bokstavligen talat varit öronbedövande för dem som bodde i närheten av Krakatau, eftersom ljudstyrkan inte behöver komma mycket över 120 dB, innan det gör ont. Förutom ljudvågorna sände explosionen även ut en lågfrekvent tryckvåg. Överallt på jorden kunde den kraftiga tryckvågen registreras på barometrar, och den hann ta sig runt jorden åtskilliga varv, innan den till sist dog ut.

LÄS ÄVEN: Världens högsta byggnad