Varför surnar mjölken när det åskar?

Jag har flera gånger upplevt att mjölken plötsligt blivit sur efter ett åskväder, även om den stått i kylskåp. Hur kan det komma sig?

Åskväder-över-stad
© Shutterstock

I Nordeuropa har det varit en utbredd sed att dricka åskkaffe, eftersom det var bra att vara vaken, om blixten slog ned. Dessutom ansåg man att mjölken skulle surna, och då var det lika bra att ha den i kaffet, innan den blev förstörd. Tidigare utgick man ifrån att det var förhöjd temperatur och den ökade luftfuktigheten i samband med åskväder, som orsakade att mjölken surnade. Närmare studier har emellertid visat att det inte stämmer, eftersom mjölken kan bli sur även om den förvaras i kylskåp. Andra material kan också ändra karaktär i samband med åskväder – till exempel gelatin, som blir mer lättflytande. Fenomenet är alltså reellt, och de flesta forskare anser nu att det beror på en typ av elektromagnetisk strålning, eftersom den sura mjölken och de andra förändringarna kan uppstå även i klimatkontrollerade lokaler. Under ett åskväder bildas så kallade förurladdningar före själva blixten. Dessa urladdningar kan stråla ut över ett mycket stort område, och man räknar därför med att de är orsaken till den sura mjölken.