Varför snurrar hjul baklänges på film?

När jag ser bilar och hästvagnar på film, verkar det som om deras hjul går baklänges. Hur kan det komma sig?

Vagnshjul

Varför snurrar hjul baklänges på film?

Det handlar om de synintryck eller bilder per sekund som din hjärna kan behandla, och den optiska villan kallas "stroboskopisk effekt" eller "wagon-wheel effect".

"Stroboskopisk effekt" beskriver den optiska villa som uppstår i naturligt ljus eller under stroboskopisk belysning – till exempel när du tittar ut genom fönstret i ett flygplan och tydligt kan se att propellrarna snurrar långsamt bakåt. Effekten blir synbar i alla former av rotation med "ekrar", som en helikopters rotor, ett hjul på en bil eller propellern på ett flygplan.

Vid 8–12 varv i sekunden ser rotationen ut att stå stilla och "ekrarna" slutar röra sig. Vid 30–35 rotationer i sekunden blir "ekrarna" nästan osynliga, men man kan se en långsam bakåtrotation. Och vid 40–100 rotationer per sekund flyter "ekrarna" ihop till en yta som oftast ser ut som stationärt flimrande streck.

Kameran utmanar hjärnan

”The wagon-wheel effect” är en optisk villa, som får hjul, propellrar och rotorer att stå stilla eller rotera baklänges på film. Effekten uppstår därför att film- och tv-kameror tar 24 eller 25 bilder i sekunden.

Om hjulet samtidigt snurrar med 25 varv i sekunden, fångar kameran det i samma läge varje gång den tar en bild. På filmen ser det därför ut som om hjulet står stilla.

Effekten uppstår också på film när exempelvis ett tåg med växelvis olikfärgade vagnar passerar med rätt hastighet, vilket ger intrycket på film att tåget står stilla medan vagnarna "blinkar". Då måste åskådarens hjärna tvinga sig själv att bestämma i viken riktning tåget åker.

<3>Hjulet snurrar baklänges Om hjulet däremot roterar lite långsammare än 25 varv i sekunden, kommer kameran att fånga det när det bara nästan hunnit ett varv, och då uppstår intrycket av att hjulet snurrar baklänges.

Se principen i videofilmen nedan