Varför smäller en piska?

När en domptör på cirkus svänger med sin piska hörs en kraftig smäll. Varför?

Piska-i-manshand
© Shutterstock

Smällen beror helt enkelt på att pisksnärten passerar ljudvallen, när den svängs kraftigt. Ljudet är alltså av samma typ som den bang som uppstår, när ett jaktplan går genom ljudvallen. Den mycket höga hastigheten uppnås när domptörens armrörelse överförs till skaftet och vidare till piskans smidiga och böjliga läderflätning. Det skapar en vågrörelse, som färdas allt snabbare från den tjocka änden vid skaftet ut till den tunna spetsen. Det råder oenighet om huruvida ljudvallen passeras vid piskans spets, på själva piskan eller i tillbakaslaget.