Varför ser Grönland ut att vara lika stort som Australien?

På många världskartor upptar Grönland nästan lika stor yta som Australien, även om ön i verkligheten är mycket mindre. Vad beror det på?

© NASA

Australien har en yta på 7,7 miljoner kvadratkilometer, medan Grönlands yta är 2,2 miljoner kvadratkilometer. Trots det ser man många kartor, där Grönland och Australien ser ut att vara nästan lika stora. Förklaringen är att det är en fullständigt omöjlig uppgift att avbilda ett runt jordklot på ett platt papper utan att papperet veckas.

Den perfekta kartan är en glob, men av förståeliga skäl är det opraktiskt att släpa runt på en sådan, så under årens lopp har man uppfunnit mer än 200 metoder att avbilda jorden på papper. Dessa avbildningar innebär emellertid alltid en kompromiss med verkligheten. Mercatorprojektionen är en av de mest använda metoderna för att avbilda jorden.

Den uppfanns 1569 och är på många sätt en lysande lösning. Den gör det till exempel lätt att lägga om kursen till sjöss, eftersom alla längd- och breddgrader gjorts till räta linjer, så att man kan hitta sitt mål med hjälp av en linjal. En rak linje på kartan är en rak linje även i verkligheten. Man säger att metoden är vinkelriktig. Nackdelen med denna är att den inte är ytriktig, även om ländernas form återges korrekt.

Felet är störst runt polerna, och därför blir bland annat det nordligt liggande Grönland våldsamt överdimensionerat, och avstånden blir inte heller helt korrekta. De ytriktiga avbildningarna har i gengäld andra nackdelar. En tysk kartritare, Arno Peters, utvecklade för ett par år sedan en projektion, som visar ländernas ytor i rätta proportioner, men priset är att kontinenterna får en onaturligt långsträckt form.