Varför kommer det ånga från en varm dusch?

När man tar en varm dusch samlas massor av ånga i badrummet, trots att vattnets temperatur ligger långt under vattens kokpunkt. Varför är det så?

Kvinna-i-varmt-bad
© Shutterstock

Avdunstning sker inte bara när vatten kokar. Det sker avdunstning även från kallt vatten och till och med från is. Avdunstningen vid lägre temperaturer visar sig till exempel när man har hängt fuktig tvätt på tork. Tvätten blir torr just för att vattnet i den avdunstar. Att badrummet snabbt fylls med ånga när man duschar beror på att avdunstningen ökar, när temperaturen i vattnet stiger. Ser man på vattenmolekylerna, måste alla ha samma mängd energi för att slita sig loss från vätskan och sväva fritt som ånga, men energi är aldrig jämnt fördelad mellan molekylerna i en vätska – eller ett fast ämne eller gas för den sakens skull. Vissa av vattenmolekylerna kolliderar med grannmolekylerna på ett sätt som gör att de tillförs energi. Ibland får de tillräckligt med energi för att slita sig loss, det vill säga avdunsta. När den genomsnittliga energinivån – alltså temperaturen – i vattnet stiger, ökar också sannolikheten för att enskilda molekyler får tillräckligt med energi för att avdunsta, och då fylls badrummet med vattenånga. När vatten går direkt från isform till ångform kallas det sublimering. Istärningar i öppna backar i frysen blir faktiskt gradvis mindre på grund av detta fysikaliska fenomen.

LÄS OCKSÅ: Ångspärr för dummies.