Varför kokar pasta så ofta över?

Varför är det så knepigt att koka just pasta, utan att det kokar över?

Varför kokar pasta ofta över?

Pasta gör vattnet segt

När pasta kokar, löser sig stärkelsen i vattnet och bildar vitt skum på ytan.

Stärkelsen får vattnets ytspänning att öka så att bubblorna får svårare att brista. Vattnet blir med andra ord segare.

Speciellt om grytan har lock på kan bubblorna stiga upp och svämma över kanten.

Jättebubblor från jordens inre

Precis som bubblor kan vältra ut över kanten på pastakastrullen kan landområden lyftas på grund av magmabubblor från jordens inre. Det anser åtminstone en del forskare: