Shutterstock

Varför klistrar duschdraperiet mot kroppen i duschen?

När duschdraperiet sugs in mot kroppen i duschen sker det främst på grund av ett fenomen som kallas cykloneffekten – och kampen mellan kall och varm luft.

Duschdraperiet dras in mot oss av två orsaker. Den viktigaste är att vattnet från duschen skapar en luftvirvel som suger in underkanten av draperiet.

Över ett varmt bad värms luften dessutom upp, stiger och skapar ett undertryck – som också drar in draperiet.

© Claus Lunau

Därför dras duschdraperiet mot dig

Vattnet får luften att snurra

Vattnets rörelse får luften att snurra runt som en liten luftpump, så att draperiet sugs inåt. Fenomenet kallas cykloneffekten och förekommer både i kall och varm dusch.

Varm luft stiger uppåt

Varmt vatten värmer upp luften som utvidgas, rör sig uppåt och lägger sig ovanpå den kalla luften.

Kall luft trycker draperiet mot dig

Kall luft dras in under draperiet för att ersätta den stigande varma luften. Trycket från den kalla luften förstärker duschdraperiets rörelse in mot duschkabinen.

En öppen dörr gör att fenomenet pågår längre

Om dörren är öppen kommer kall luft att konstant strömma till och puffa på draperiet. Om man stänger dörren kommer all luft att värmas upp och luftströmningen upphör.