Shutterstock

Varför immar bilrutan igen?

När morgnarna blir kyliga har jag svårt att få bort fukten från insidan av rutorna på bilen. Varför uppstår imman och hur undviker jag den?

Höstmorgnarna är ofta förknippade med kondens på rutorna eftersom fenomenet främst uppstår när atmosfären är fuktig och temperaturen sjunker kraftigt under natten.

Luftens förmåga att bibehålla vattenånga minskar med temperaturen, vilket gör att kall luft innehåller mindre vattenånga än varm luft.

Vattenångan kondenserar – det vill säga bildar droppar av flytande vatten – på fönstren eftersom dessa är de kallaste ytorna inuti bilen. Där rör det sig endast om ett lager av material mellan bilens inre och omgivningen.

Varm bil och frisk luft tar bort fukt

Kondensen gör rutorna ogenomskinliga och den måste därför tas bort innan du kör iväg. Om du rör dig ute i trafiken med för stor del så kallad begränsad sikt kan du få dagsböter.

Tre knep motverkar kondens

Imma går inte att undvika helt, men du kan enkelt minimera fenomenet genom att begränsa fukt och kyla i bilen.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Ta bort fuktkällorna

Passagerare tillför extra fukt till kabinen i form av exempelvis utandning, vilket är svårt att undvika. Ta istället bort fuktkällor som blöta mattor och filtar, fuktiga kläder och halvtomma kaffekoppar.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Torka luften

Ventilera bilen med öppna dörrar och öppen bagagelucka när du kommer hem. Detta tar bort fukt. Lägg eventuellt en liten påse med fuktabsorberande material, så kallade fuktabsorberare, nära vindrutan.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Bromsa nedkylningen

Om du parkerar i garage eller carport bromsas bilens värmeutstrålning och därmed nedkylningen av fönstren. Samma effekt kan uppnås med en presenning över bilen eller genom att täcka fönstren med kartong.

Med hjälp av en torr trasa kan du ta bort kondensen innan du kör. Om du startar fläktarna och höjer värmen i kupén medan du torkar av rutorna är bilen klar på några minuter.

Diskmedel håller vätan på avstånd

Dessutom finns det både dyr anti-fuktsprej och små knep för att minimera daggen.

Testa exempelvis att putsa rutorna med några droppar diskmedel på en ren trasa. Diskmedlet skapar en tunn hinna som förhindrar att vattendropparna lägger sig på rutan.

Om bilen blir immig under körning kan du kontrollera om bilens luftkonditionering är inställd för att cirkulera luft utifrån. Luftfuktigheten sänks inte om luften bara cirkulerar runt inuti bilen.

Du bör också kontrollera om öppningarna under vindrutan är tilltäppta av exempelvis löv.

Generellt sett bör fukt alltid avlägsnas ur bilen, annars kan mögel utvecklas på exempelvis säten och leda till att skadliga svampsporer leds ut i kupén.