Varför hör man bra genom vatten?

När man dyker ned under vattnet i en simhall hörs alla ljud plötsligt mycket tydligt. Varför är det så?

Snäcka-på-strand
© Shutterstock

Ljud fortplantar sig som en våg genom sitt medium – som oftast är luft – i form av omväxlande förtunningar och förtätningar. När rörelsen når örat överförs den till trumhinna och vidare till innerörat, där registreringen och den inledande behandlingen av ljudintrycket äger rum. Ljudstyrkan bestäms av hur stor energimängd som överförs. Ju tätare det ljudbärande mediet är, desto mer energi överför det. Vatten har betydligt högre täthet än luft (även om det å andra sidan också är mindre ihoptryckbart), och svängningar i vatten kan därför skapa större svängningar i örats trumhinna. Ljudets hastighet genom olika medier ger en uppfattning om hur effektivt ljudet fortplantar sig. Ljudhastig-heten är omkring 1500 meter i sekunden i vatten mot 330 meter i sekunden i luft. I stål kan ljudet röra sig med en hastighet på mer än fem kilometer i sekunden. I ett lufttomt rum finns det inget medium som kan bära ljudet, så här kan det inte breda ut sig.