Varför hjälper en solfjäder när det är varmt?

När jag är varm och svettas brukar jag fläkta mig med en bit papper. Det hjälper, men varför?

Närbild-fläkt-och-kvinna
© Shutterstock

När luften står stilla, kan värmen från huden inte ledas bort. Både huden och luftlagret runt den värms därför upp, men när man fläktar sig eller när man sätter igång den bordsfläkt som många bostäder i varma länder är utrustade med, ersätts den luft som har värmts upp av huden av frisk luft från omgivningen. Den nya luften har en lägre temperatur, och kroppen blir då av med en del av sin överskottsvärme genom att avge den till den omedelbara omgivningen, alltså direkt till luften runt kroppen. Framför allt svettas vi dock bort värmen. Frisk luft är inte bara kallare utan har också en lägre fuktighet än den luft som har stått stilla runt kroppen. Det är viktigt när kroppen skall göra sig av med överskottsvärmen. Oavsett om man fläktar sig eller inte blir man nämligen av med en stor del av värmen genom avdunstning. Vattnet eller svetten på huden går från att vara flytande till att vara gasformigt, och vid denna process förbrukas energi. Energin tas i form av värme från huden, så att hudens temperatur sjunker. Ju kallare och torrare luften är, desto lättare går avdunstningen, medan en hög luftfuktighet gör att luften inte kan ta upp särskilt mycket vatten. Då droppar svetten bara av i stället för att bidra till att kyla av kroppen. När man fläktar sig, byter man ut luft med hög luftfuktighet mot luft med lägre fuktighet, och därför kan man avdunsta mer svett och bli avkyld. Det avges cirka 2400 kJ som värme för varje liter svett som avdunstar. Badar man ångbad hjälper det inte att fläkta sig. Då bränner man sig tvärtom på fläktandet. Det beror på att luften i badet redan är mättad med vatten och därför inte kan ta upp svetten.