Shutterstock
Måne över havet

Varför har inte solen och månen samma färg?

Hur kommer det sig att solen ofta ser gul ut, medan månen ser vit ut – den reflekterar ju solens ljus och borde väl därmed ha samma färg?

Flera olika synvillor ser ut att ge solen och månen olika, varierande färger över tid.

För det första lyser solen själv, medan månen vara reflekterar solens ljus.

Solljuset består faktiskt av alla färger, vilket innebär att det skulle se vitt ut om vi uppfattade dem alla. Men atmosfären sprider i synnerhet de lila, blå och gröna nyanserna av ljuset. Därför når röda, orange och speciellt gula färger fram till oss under en högljus dag.

Står solen lägre över horisonten passerar ljuset genom en större del av atmosfären på vägen. De längsta våglängderna av ljus – de rödaktiga – tillryggalägger enklast det längre avståndet och därför ser solen rödare ut.

Månens egen färg – främst grå – påverkar det ljus som reflekterar ned till oss. Dessutom sprids dess ljus, precis som solljuset, av atmosfärens molekyler innan det når fram till våra ögon.

Därför ser månens färger också ut att ändras beroende på dess position på himlen. Men även dess relativa ljusstyrka spelar in.

Atmosfären lurar ögonen

Solen och månen ser ut att utstråla ljus med ett stort antal olika färger, men det är en synvilla.

Öga, ljus och färger
© Shutterstock & BiM

Ögat uppfattar ljus och färger

Längst bak i ögat (a) har vi stavar (b) som är ljuskänsliga, men inte ser så detaljerat. Tapparna (c) kräver starkare ljus, men uppfattar färger mycket tydligare än stavarna.

Jorden och solstrålar
© Shutterstock & BiM

Solens färger sprids

Solljus har alla färger – vilket innebär att det är vitt – men molekyler i atmosfären (c) sprider i synnerhet lila, blå och gröna delar av ljuset (a). Gult, orange och rött (b) framträder tydligare för tapparna i våra ögon.

Solen och jorden
© Shutterstock & BiM

Månens ljus når ögonen

Månen, som är grå, reflekterar solljus (a) som sprids i atmosfären. Ljuset (b) är svagare än solens, vilket gör att månen ofta ser vit ut, men den kan också se gul eller röd ut beroende på sin position.

Ögonen uppfattar nämligen världen med hjälp av tappar och stavar. Stavarna är mycket ljuskänsliga, men inte så detaljorienterade. Tapparna är mindre ljuskänsliga, men om ljuset är tillräckligt starkt uppfattar de däremot fler färger och detaljer än stavarna gör.

Starkt solljus tycks därför vara mer mångfärgat än månens svagare ljus, som vanligtvis tenderar att ha en mer svartvit palett.

Himlakroppar kan också framstå i olika färger, som lila och skärt, om atmosfären exempelvis är fylld med partiklar från vulkanutbrott eller skogsbränder.