Varför har ämnen olika tillståndsformer?

Vad är det som avgör om ett ämne som järn är fast, flytande eller gasformigt?

Smält-järn
© Shutterstock

I järn sitter atomerna vid rumstemperatur och vibrerar på fasta platser i ett gitter. De har inte rörelseenergi nog för att lösgöra sig från grannatomernas elektriska krafter. Blir järnet varmare, vibrerar atomerna fortare, och når temperaturen över 1535 °C får atomerna tillräckligt med energi för att röra sig runt bland de andra – järnet blir flytande. I det ögonblick temperaturen överstiger 2750 °C har järnatomerna nog med energi för att frigöra sig helt från de andra atomerna, och järnet har omvandlats till gas. Smält- och kokpunkterna varierar mellan ämnena, eftersom det är skillnad mellan styrkan i bindningarna mellan molekylerna.