Varför ger blixten röda ögon?

Vad är anledningen till att man ofta får röda ögon, när man fotograferas med blixt, och hur fungerar den antirödfunktion som en del kameror har?

© Shutterstock

De välkända röda ögonen uppstår därför att ljuset från blixten tränger ända in till botten av ögat. Här sitter ögats ljuskänsliga celler, de så kallade tapparna och stavarna, och det är dem man får med på bilden. Då de omges av blodkärl, blir ögonen röda. Tar man bilder med blixt på dagen, får den fotograferade sällan röda ögon. Det beror på att pupillerna är små i dagsljus, medan de vidgas kraftigt i svagt ljus. När pupillerna är stora, har det kraftiga blixtljuset närmast fri tillgång till det inre av ögat. Eftersom barn har lite större pupiller än vuxna, är risken för röda ögon större, när man fotograferar barn. Pupillerna vidgar sig, när man dricker alkohol, och därför är risken för röda ögon också stor på festbilder. Röda ögon kan förstöra ett annars bra fotografi, så det gäller att undvika dem. Det kan man göra genom att se till att blixten och kamerats objektiv inte befinner sig på samma linje. Med en blixt som inte sitter precis vid objektivet minskas risken för röda ögon väsentligt. Många moderna kameror har dessutom en antirödfunktion. Den består i att kameran fyrar av en förblixt eller i vissa fall en hel serie av korta blixtar, precis innan den riktiga bilden tas. Det kraftiga ljuset får ögats pupill att dra ihop sig, så att risken för röda ögon minskar. Antirödfunktionen är dock ingen garanti för att man helt slipper röda ögon. Är skadan redan skedd, kan man emellertid köpa en särskild penna hos fotohandlaren och lägga lite mörk färg på de röda ögonen. Fotograferar man med en digital kamera eller scannar in bilden i datorn, kan man ganska enkelt göra detsamma med hjälp av ett bildbehandlingsprogram.