Varför fastnar inte limmet på insidan av tuben?

Jag begriper inte varför lim inte fastnar i tuben. Kan ni förklara anledningen till det?

Lim-utpressat-ur-tub
© Shutterstock

Att lim inte fastnar på insidan av tuben beror delvis på att tuben är lufttät, så att den härdande luften hålls ute. Det är naturligtvis också viktigt vilket material tuben är gjord av. Man kan exempelvis vaxbehandla de sidor som kommer i kontakt med limmet, så att det får svårare att fastna. En annan möjlighet är att använda polyetylen, som är en typ av plast. Polyetylen har en mycket låg ytspänning och är därför så gott som oemottagligt för limmets klistrande egenskaper. Polyetylen används också för att tillverka bärkassar, som av samma anledning inte limmas ihop utan svetsas.