Varför brinner ljusets veke inte upp?

Candlelight

Stearinljusets låga beror på brinnande stearinånga och inte på att själva veken brinner. Vekens uppgift är att suga upp smält stearin i närheten av lågan, där det avdunstar och sedan antänds. Hade veken snabbt brunnit ned, skulle ljuset därför slockna.

Veken består som regel av bomull, som brinner synnerligen väl. Därför impregneras veken med ett brandhämmande material, så att den brinner betydligt långsammare. Samtidigt är veken även impregnerad med vax eller liknande, eftersom stearinljuset annars inte kan tändas. Vaxet smälter och avdunstar av värmen från tändstickan, och ångorna brinner sedan runt spetsen av den brandimpregnerade veken, tills veken har börjat suga upp smält stearin från själva ljuset.