Varför bildas det veck i sanden?

Jag har ofta undrat varför sanden i öknar och vattnet vid strandkanten ofta blir veckad som en tvättbräda. Varför bildas dessa veck i sanden?

Sand-med-räfflor-under-blå-himmel
© Shutterstock

För att förstår hur mönstret i ökensand uppstår måste man först sätta sig in i ett grundläggande aerodynamiskt faktum, nämligen att luftens tryck sjunker när den rör sig med ökad hastighet. Detta fenomen gör bland annat att en flygplansvinge kan få lyftkraft. När luften susar över flygplansvingen, ökar luftens hastighet på ovansidan av vingen, med resultatet att lufttrycket sjunker. Om trycket under vingen är större än trycket över vingen påverkas denna av en kraft uppåt. I princip sker detsamma i öknens sand. När vinden, det vill säga en luftmassa, rör sig över ökensanden kommer den på sin väg att stöta på småstenar och andra små hinder vid ytan. Därmed kommer luften mycket kort-varigt att öka sin hastighet och minska sitt tryck en smula över ökensandens yta. Det uppkomna undertrycket är tillräckligt för att luften skall kunna lyfta några få sandkorn och kasta ned dem igen i det ögonblick som hastigheten sjunker och trycket ökar. På så sätt kommer det med tiden att skapas en förhöjning av sand några centimeter från det hinder som luften stötte på. Denna förhöjning kommer att fungera som ett nytt hinder för luften, varvid processen upprepas och en förhöjning bildas. Det kan sedan fortsätta i det oändliga, och vi kommer till sist att kunna se det karaktäristiska och fina tvättbrädemönster som uppträder i många öknar. Motsvarande tvättbrädemönster på havsbottnen, som vi kan känna under fötterna när vi badar, har skapats på precis samma sätt. Det gäller nämligen också för vätskor att ett undertryck uppstår, när vätskans hastighet ökar vid ett möte med ett hinder.