Shutterstock

Varför bär saltvatten?

Vad är det som gör att vi kan flyta på vattenytan, och varför bär det salta havsvattnet bättre än klorvattnet i simhallen?

Att en människa kan flyta – både i saltvatten och sötvatten – beror på att människokroppens täthet är lite mindre än vattnets. Det beror i sin tur framför allt på att människokroppen innehåller fett, som har mindre täthet än vatten. En tjock människa kan därför lättare flyta på vattnet än en smal. Dessutom förbättrar en god portion luft i lungorna flytförmågan.

Allt vatten kan bära föremål och hålla dem flytande, men ju saltare vattnet är, desto lättare blir det för ett föremål, ett fartyg eller en människa att flyta på vattnet. Saltvatten har nämligen en större täthet än sötvatten och kan därför ”bära” en större vikt. Saltvatten är tyngre och tätare, då salt och vattenmolekyler binder sig tätare till varandra än de gör till sig själva.

Beviset kan man till exempel få, om man blandar en liter salt med två liter vatten. Man skulle kunna tro att det skulle ge tre liter saltvatten, men det gör det inte. Resultatet blir mindre än tre liter – vattnet har blivit tyngre och volymen har inte blivit större.

Att ett föremål har lätt för att flyta på det tunga saltvattnet är Döda Havet ett berömt exempel på. Här är det nästan omöjligt att sjunka till botten, då saltkoncentrationen är så hög som 25 procent, det vill säga 250 gram salt per liter vatten. Som jämförelse kan nämnas att vanligt havsvatten innehåller omkring 3,5 procent salt.