Varför är skum alltid vitt?

Hur kommer det sig att bränningen vid kusterna är vit, när vatten är färglöst?

Närbild-på-öl-med-skum
© Shutterstock

När vågorna bryts mot kusten eller mot klippor i vattnet piskas det in luft i vattnet, så att det bildas skum. Skummet är egentligen bara luftfyllda bubblor omgivna av en tunn vätskehinna, och att det ser vitt ut beror på ljusets brytning. När det vita solljuset träffar bubblornas hinna, kastas det tillbaka, och därför ser skummet vitt ut. Det kan dock finnas en annan förklaring till färgen, nämligen skumalgen Phaeocystis. Algen omges av ett proteinhaltigt geléhölje, som slås sönder och piskas till skum i bränningarna. Till skillnad från havsskum, som snabbt kollapsar och försvinner, ligger detta skum kvar på stranden. Andra alger kan färga skummet gult eller brunt. Även när man häller upp öl eller läsk – eller häller färgat skumbadpulver i badkaret – blir skummet ljust. Det beror också på att bubblornas hinnor reflekterar ljuset, som ju oftast är vitt. Tar man däremot skumbad eller dricker öl i ett rum med röd belysning, ser skummet rött ut, eftersom det röda ljuset reflekteras.