Shutterstock

Varför är en minut indelad i just 60 sekunder?

Är det bara en tillfällighet att en minut är indelad i 60 sekunder och en timme i 60 minuter?

Minuter och sekunder härstammar från den grekiske astronomen Klaudios Ptolemaios 60-talssystem.

Ptolemaios (år 100-170 e Kr) uppfattade talet 60 som ett fullkomligt tal, utifrån vilket man kunde beräkna alla förhållanden i universum. Varför det just skulle förhålla sig så gav han dock ingen förklaring på.

I Ptolemaios 60-talssystem betecknar minuter – minuta – 1/60 av en enhet, medan sekunder – pars minuta secunda, som rätt och slätt betyder den andra förminskade delen – var 1/60 av 1/60.

Från omkring 1200-talet började man att använda dessa båda beteckningar som tidsenheter.

I dag är deras längd mycket exakt definierad. En sekund är således tiden för 9192631770 perioder av strålningen från cesium-133-atomen vid övergången mellan två energinivåer.