Shutterstock

Varför är det kallt på höga höjder?

Eftersom värme stiger uppåt, borde det ju egentligen inte bli kallare, ju högre upp man kommer?

Det stämmer att varm luft stiger uppåt. När luften är varm, är det långt mellan molekylerna, vilket gör luften lätt. I kall luft är molekylerna däremot tätt packade, vilket gör luften tung. På väg upp avger den varma luften långsamt sin energi till omgivningen. Till sist är den helt avkyld och sjunker mot jorden. Här värms den upp av strålningen från jordens yta och stiger igen. Denna eviga mekanism är förklaringen till att luften blir kallare, ju längre vi rör oss bort från jordytan. En annan faktor är luftens täthet. Ju högre upp, desto tunnare blir den och därmed sämre på att hålla värmen. Den franske fysikern Teisserence de Bort gjorde 1898 en överraskande upptäckt: när en varmluftsballong kommit 10-13 kilometer upp i luften slutade temperaturen att falla. Detta luftlager kallade han stratosfären. Det värms upp av solens strålning. En annan fransk fysiker, Charles Fabry, gjorde 1913 ytterligare en upptäckt. I vissa lager av stratosfären började temperaturen till och med att stiga. Fabry hade upptäckt ozonosfären, som befinner sig på 20-30 kilometers höjd. Idag vet vi att detta lager värms upp på grund av att ozonlagret absorberar en stor del av solens strålar.