Var på jorden är himlen blåast?

Blå-himmel-med-måne-i-bakgrunden
© Shutterstock

Solens ljus är en blandning av alla färger, men färgerna har inte lika lätt att nå ned till jorden. Längs vägen skall ljuset nämligen färdas genom atmosfären, och där sprids det av syre- och kvävemolekylerna. Ljus med olika färger (våglängder) sprids inte på samma sätt av dessa små molekyler, och himlens blå färger beror på att det violetta och blå ljuset, med relativt korta våglängder, sprids betydligt mer än de övriga färgerna i det vita ljuset. Därför är himlen blå, medan själva solen ser gulaktig eller röd ut, eftersom ljus i dessa färger lättare passerar direkt genom atmosfären och ned till betraktarens öga. Samtidigt beror färgen också till viss del på atmosfärens tjocklek. Nära horisonten, där ljuset har tillryggalagt långa avstånd genom luften, kommer större delen av det blå ljuset att vara helt bortreflekterat. Därför är himlen vitare nära horisonten, även under mycket klara dagar. För att finna den plats på jorden där himlen är blåast, är det nödvändigt att registrera färgspektrum från himlen på ett antal platser. År 2006 utförde fysiker från brittiska National Physical Laboratory en sådan undersökning i samarbete med resebyrån Expedia. Man mätte himlens färg på 25 olika kända resmål fördelade över hela klotet, och på så sätt kunde man komma fram till var den blå färgen är mest dominerande. Av dessa 25 platser blev det Rio de Janeiro i Brasilien som kunde ståta med den mest djupblå himlen.