Vad sker med en människa i vakuum?

Astronaut-i-rymden
© Shutterstock

Det lufttomma rummet är något av det mest människofientliga man kan föreställa sig, och det är heller ingen speciellt behaglig upplevelse att bli utsatt för vakuum. Verkan är emellertid inte fullt så dramatisk som man ofta kan se på film, för man kommer trots allt att vara vid fullt medvetande i ungefär tio sekunder och överleva i ända upp till en och en halv minut. En astronaut som utsätts för förhållandena i den yttre rymden kommer alltså inte att explodera, men kan svälla upp märkbart, och vätska kommer att pressas ut ur öppningar och sår eller sprickor i hans kropp. Det tryck på en atmosfär, som vi är vana att vistas i, motsvarar trots allt vikten av ett kilo på var enda kvadratcentimeters yta. När djuphavsfiskar emellanåt fastnar i en trål och förs upp till ytan blir resultatet ofta våldsammare – en veritabel explosion som en följd av att fisken är anpassad till en miljö med ett tryck på flera hundra atmosfärer, medan det vid havsytan bara råder en enda atmosfärs tryck. Vad trycket angår är det därför en inte alls så dramatisk skillnad att flytta en människa eller ett djur från en atmosfärs tryck i vår omgivning till det tomma rummets tryck på noll atmosfärer.