Vad gör metaller magnetiska?

Hur kommer det sig att metaller kan vara magnetiska?

Magnet
© Shutterstock

I princip är alla atomer små magneter, men i de allra flesta ämnen är de atomära magneterna slumpmässigt orienterade, så att deras magnetfält effektivt upphäver varandra. Några få metaller uppvisar emellertid så kallad ferromagnetism.

En ferromagnetisk metall som järn har magnetiska domäner, alltså områden där de atomära magneterna är likriktade. Järn innehåller miljoner av dessa små domäner, men normalt är deras magnetfält slumpmässigt orienterat. Om järn utsätts för ett yttre magnetfält, riktar domänernas fält in sig efter detta, så att järnet blir magnetiskt.

Yttre faktorer gör järn magnetiskt

Järn blir magnetiskt, när metallen utsätts för ett starkt yttre magnetfält och de slumpmässigt orienterade domänerna likriktas. Därefter förblir järnet magnetiskt.

Inte magnetisk

Magnetisk